Kolon Kanseri Taraması

Kolon kanseri dünyadaki en sık görülen kanserlerden biridir. Batı ülkelerinde akciğer kanserinden sonra  en sık görülen sindirim sistemi kanseridir. Gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde ise kolon kanseri, mide kanserinden sonra ikinci sırada gelmektedir.        Sıklık yaşla beraber artar. 2/3 vaka 50 yaşın üstündedir. Ancak son yıllarda genç yaşlarda da  sık görülmektedir. Kolon kanseri erkeklerde daha sık görülür. Rektum kanseri ise her iki cinste eşit sıklıkta görülmektedir.

Günümüzde artık tüm dünya ve ülkemizdede 50 yaşını doldurmuş her bireyin hiçbir şikayeti bile olmasa bir kereliğine  kolonoskopi olması önerilmektedir.

Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin kanser tanı yaşından 10 yıl önce kolonoskopi olması önerilmektedir (örn: kişinin kardeşi 40 yaşında kanser tanısı aldıysa o kişinin kardeşleri 30 yaşında tarama amaçlı kolonoskopi olmalıdır).

Kliniğimizde gaytada gizli kan, kolonoskopi , ultrasonografi ve tümör belirteçleri bakılarak kolon kanser taraması yapılmaktadır.

Hangi semptomlara neden olur ?

 • Rektum Kanseri: Makattan taze kanama, ağrı, tenezm
 • Sol Kolon Kanseri: Defekasyon düzensizliği, taze kanama, feçes çapında küçülme, tıkanma, anemi ve yetersiz boşalma hissi olur.
 • Sağ Kolon Kanseri: Gizli kanama, demir eksikliği anemisi, cıvık feçes, sağ karında kitle.
 • Defekasyon düzensizliği (  %  50-75)
 • Karın ağrısı,
 • Barsak tıkanması
 • Kansızlık ve
 • Zayıflama diğer semptomlardır.

Kimler Kolon kanseri için risk altındadır ?

 • Ailesinde kolon kanseri olanlar. Bu hastalar belli yaşta mutlaka kolonoskopi olmalıdır
 • Ülseratif koliti olanlar
 • Crohn hastalığı olanlar
 • Kolonda Polipleri olanlar
 • Ailevi polipozis sendromu olanlar
 • Familiyal adenomatöz polipozis (FAP) olanlar
 • Gardner ve Turcot sendromu olanlar
 • Bunların dışında kabızlığı olanlarda ve liften fakir gıdalar ile beslenenlerde artmış bir risk vardır