Karın Ultrasonografisi

Karın ultrasonografisi günümüzde artık hekimin muayenesinin bir parçası haline gelmiş bir tanı aracıdır. 8 saatlik açlık sonrası yapılan işlem için ekstra bir hazırlığa gerek yoktur. Bu tanı yöntemi ile karın içindeki tüm organlara ait patolojiler rahatlıkla değerlendirilebilir. Ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemlerde yapılabilir (karaciğer biyopsisi, pankreas kistlerinin boşaltılması, karın sıvısının boşaltılması vs).