Karaciğer Biyopsisi

Karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan en değerli tanı yöntemidir. Hem hastalığın ne aşamada olduğunu anlamada hemde hastalığın nedenini bulmada önemlidir. İşlem her ne kadar çok zor gibi görünsede aslında son derece kolaydır ve komplikasyonları azdır.

                İşlem, ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır. Gastroenterolog önce cildi uyuşturacak bir ilaç kullanır ve sonrasında ultrasonografi eşliğinde karaciğere bir iğne sokar ve oradan küçük bir parça alır. İşlem sırasında görülebilecek en ciddi komplikasyon kanamadır (1/1000 oranında görülmektedir). Bazı hastalar parça alındıktan sonraki birkaç saat içinde ağrı hissedebilir ancak bu genelde geçicidir.

Hangi hastalıklarda karaciğer biyopsisi yapılır?

  • Kronik hepatit B enfeksiyonunda
  • Kronik hepatit C enfeksiyonunda
  • Uzun süre alkol kullanımı olanlarda
  • Otoimmun hepatit vakalarında
  • Primer biliyer siroz ve primer sklerozan kolanjit gibi safra yolları hastalıklarında
  • Karaciğer yağlanması ve NASH
  • Metabolik hastalıklarda (Wilson ve hemokromatozis) ve
  • Nedeni bilinemeyen ve aydınlatılamayan karaciğer enzim yüksekliklerinde (ALT veya AST yüksekliği) yapılmalıdır

Biyopsi alımı sonrasında hasta genellikle 4-5 saat kadar gözlenir. Tansiyon ve nabız takibi yapılır. Genel durumu iyi olan hastalar evlerine gönderilebilir.