Akalazya Tedavisi için Balon Dilatasyonu ve Botoks Uygulaması

Yemek borusu ile midenin birleştiği bölgede bir sfinkter bulunur. Bu sfinkterin temel görevi gıda geldiği zaman açılmak ve geçtiği zaman ise reflüyü önlemek için kapanmaktır. İşte akalazya, bu sfinkterin basıncının normalin çok üzerinde yüksek olması ve bu bölgede hareketlerin yavaşlaması ile giden bir hastalıktır. Bu hastalığa neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Balon dilatasyonu: akalazya hastalağının en klasik tedavi yöntemidir. İşlem floroskopi altında yapılır. Endoskop ile girilerek sfinkter bölgesinden bir kılavuz tel geçirilir. Daha sonra bu tel üzerinden şişirilmemiş bir balon geçirilir. Skopi altında sfinkter bölgesi hizasına gelindiğinde balon şişirilir ve böylelikle sfinkterin genişlemesi sağlanmış olur.

İşlem öncesi yapılacak sedasyonun etkisi 3-4 saat kadar daha süreceğinden hastaların araba sürmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka onları evlerine geri götürecek biri ile randevularına gelmeleri önerilmektedir. İşleme bağlı en ciddi  2 komplikasyon perforasyon ve kanamadır. Ancak bunlarda nadiren görülmektedir.

Botoks enjeksiyonu: akalazya hastalağının tedavi yöntemlerinden biridir. Endoskop ile girilerek sfinkter bölgesinin yeri belirlenir ve aynı seansta sfinkter çevresine botoks enjesksiyonu yapılır. Böylece sfinkterin gevşemesi sağlanır. İşleme bağlı ciddi bir komplikasyon olmamaktadır. Işlemin tek dezavantajı hastalığın nüks oranının yüksek olmasıdır.