Kanama

Gastrointestinal sistem hastalıkları içinde belkide hayatı tehdit eden en ciddi semptomdur. Kanamalar genelde  Akut ve Kronik Kanamalar olarak 2’ ye ayrılır:

Akut kanamalar:

1-      Bu durumda hastanın kanama yerine ve kanama miktarına göre semptomları farklıdır. Mide, yemek borusu ve ince barsakların başlangıç kesiminin kanamalarında genelde ya ağızdan taze kan veya  kahve telvesi şeklinde kan gelmesi görülür. Bu hastalarda yine simsiyah (katran renginde) dışkılama tipik bulgudur. Bu durumlar acil müdaheleyi gerektirir.

2-      Kanama ince barsakaların ileri bölgeleri veya kalın barsaklarda oluyorsa makattan taze kan gelmesi görülür.

3-      Gelişen tüm endoskopik tedavi yöntemlerine rağmen bu tip kanamalarda ölüm oranı halen             % 10’ lardadır.

 1.  Özellikle ileri yaştaki hastalarda
 2. Ağızdan taze kırmızı kan gelenlerde
 3. Diabet veya kalp hastalığı gibi ek hastalıkları olanlarda
 4. Özofagus varisleri olanlarda ve
 5. Daha önceden ameliyat geçirmiş bireylerde kanama daha ciddi seyreder.

 

4-      Üst GİS (yemek borusu-mide–ince barsaklar) kanamalarının nedenleri nelerdir?

 1. Mide ülseri veya Oniki parmak barsağı ülserleri (Peptik ülserler) (%50 ile en sık)
 2. Eroziv Gastritis: genelde aspirin kumadin yada ağrı kesici kullanımı ile olur
 3. Özofagus varis kanamaları: karaciğer sirozu olan hastalarda görülür
 4. Yemek borusu veya mide kanserleri
 5. Mallory-Weis: aşırı kusma sonraı yemek borusunun alt kısmında oluşan yırtıklara bağlı oluşur (acil müdahele gerektiren bir durumdur)
 6. Reflüye bağlı özefajitler ve ülserler
 7. Vasküler ektazi ve anjiodisplaziler: damar bozukluklarıdır.

5-      Alt GİS (İnce barsaklar-kalın barsaklar ve makat bölgesi ) kanamalarının nedenleri nelerdir?

 1. Hemoroidler
 2. Divertiküller
 3. Tümörler ve polipler
 4. Anjiodiplaziler: damarsal bozukluklara bağlı ortaya çıkar
 5. İnfeksiyonlar: amebiazis gibi parazitik ve viral enfeksiyonlar
 6. İnflamatuvar barsak hastalıkları: Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı
 7. Mezenter iskemisi ve İskemik Kolitler: Barsağı besleyen damarların tıkanması ile oluşur.
 8. Travmalar

6-      İnce Barsak kanamalarının nedenleri nelerdir?

 1. Tümörler
 2. Vaskülitler: damar duvarının iltihaplarına denilir
 3. Meckel Divertikülü

 

Kronik Kanamalar:

1-      Bu durumda hastalarda genellikle kansızlık (anemi) görülür. Kansızlık tespit edilen her hasta kanama yerinin tespit edilebilmesi için endoskopi ve kolonosopi olmalıdır. Böyle vakaların bazılarında kapsül endoskopi ile ince barsaklar değerlendirilmelidir.

2-      Nedenleri nelerdir?

 1. Eroziv Gastritis: genelde aspirin kumadin yada ağrı kesici kullanımı ile olur
 2. Vasküler ektazi ve anjiodisplaziler: damar bozukluklarıdır.
 3. Hemoroidler
 4. Divertiküller
 5. Tümörler ve polipler
 6. Kronik enfeksiyonlar

3-      Kronik kanamalar son derce önemli tablolardır. Bu vakalarda kanamanın yeri mutlaka bulunmalı ve ona yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Özellikle bazı kanser vakalarında tek bulgu kansızlık olabilir ve yapılacak endoskopi veya kolonokopi hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Sonuç olarak görüldüğü gibi kanamalar çok farklı nedenlerie bağlı olabilen mutlaka ileri araştırma gerektiren semptomlardır.