Kolorektal Polipler

Polipler gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde görülebilen mukozadan kabarık lezyonlardır. Önemleri kanserleşme olasılıklarından kaynaklanmaktadır.

Kaç tip polip vardır ?

 1. Adenomatöz polipler. Kanserleşme riski olan esas tehlikeli poliplerdir
 2. Hiperplastik polipler. Kanserleşme riskleri yoktur, iyi huyludurlar
 3. Psödopolipler. Barsakların kronik hastalıklarında görülürler kanserleşme yoktur
 4. Hamartomalar. Juvenil polipler ve Peutz Jeghers Sendromunda görülen poliplerdir

Barsağın hangi bölgelerinde sık görülürler ?

 • Rektum                                              % 50 – 55
 •  Sigmoid                                              % 20
 •  Çekum – çıkan kolon                   % 15
 •  Transvers kolon – splenik fleksura  % 10

Polipler bazen doğuştan gelen genetik hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalıkların başlıcaları:

1-FAP  ( Familyal Adenomatöz Polipozis): Bu hastaların kalın barsaklarında 100-1000 lerce polip olur. Polipler kanserleşme riski yüksek olan adenomatöz tipte olduklarından bu hastalara 20 yaş civarlarında total kolektomi yapılmalı (barsağın tamamı çıkartılmalı)

2-Turco Sendromu

3-Gardner Sendromu

4-Peutz-Jeghers Sendromudur

Hangi semptomlara neden olur ?

 • Kanama
 • Barsak tıkanıklığı
 • Kansızlık
 • Kanserleşme görülebilir.

Poliplerin Tanısı Nasıl konulur ve Tedavisi Nedir ?

Yukarıdaki semptomu olan her hasta ve yakın akrabalarında polip görülen her hasta GİS polip varlığı açısından taranmalıdır. Bu amaçla üst GİS endoskopisi ve kolonoskopi yapılmalı. Polip görüldüğü anda çıkartılmalı ve patolojiye gönderilmelidir. Unutulmamalı ki poliplerin bazıları ileride kanserleşebilir, hatta bazıları kanser dokusu içeriyor olabilir.