Kolon Kanseri

Kolon kanseri dünyadaki en sık görülen kanserlerden biridir. Batı ülkelerinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Batı ülkelerinde en sık görülen sindirim sistemi kanseridir. Gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde ise kolon kanseri, mide kanserinden sonra ikinci sırada gelmektedir.      Sıklık yaşla beraber artar. 2/3 vaka 50 yaşın üstündedir. Ancak son yıllarda genç yaşlarda da  sık görülmektedir. Kolon kanseri erkeklerde daha sık görülür. Rektum kanseri ise her iki cinste eşit sıklıkta görülmektedir.

Hangi semptomlara neden olur ?

Rektum Kanseri:  Makattan taze kanama, ağrı, tenezm
Sol Kolon Kanseri:  Defekasyon düzensizliği, taze kanama, feçes çapında küçülme, tıkanma, anemi ve yetersiz boşalma hissi olur.
Sağ Kolon Kanseri:  Gizli kanama, demir eksikliği anemisi, cıvık feçes, sağ karında kitle.
Defekasyon düzensizliği  (  %  50-75)
Karın ağrısı,
Barsak tıkanması
Kansızlık ve
Zayıflama diğer semptomlardır.

Kimler Kolon kanseri için risk altındadır ?

Ailesinde kolon kanseri olanlar. Bu hastalar belli yaşta mutlaka kolonoskopi olmalıdır
Ülseratif koliti olanlar
Crohn hastalığı olanlar
Kolonda Polipleri olanlar
Ailevi polipozis sendromu olanlar
Familiyal adenomatöz polipozis (FAP) olanlar
Gardner ve Turcot sendromu olanlar
Bunların dışında kabızlığı olanlarda ve  liften fakir gıdalar ile beslenenlerde artmış bir risk vardır

Günümüzde artık tüm dünya ve ülkemizde de 40 yaşını doldurmuş her bireyin hiçbir şikayeti bile olmasa bir kereliğine  kolonoskopi olması önerilmektedir.