Kollajenöz ve Lenfositik Kolit

Genellikle ileri yaşlarda görülen iki hastalıktır. Her iki hastalıktada temel semptom sulu ishal olmasıdır. Bu vakalarda gaytada kan görülmez. O nedenle uzamış sulu ishali olan belli yaşın üzerindeki hastalarda mutlaka akla gelmelidir. Tanısı kolonoskopi ile alınan biyopsiler ile konulur. Bu hastalar 5-ASA prepertlarından ve ishal kesici ilaçlardan fayda görürler.