Karaciğer Sirozu

Karaciğerde nekroz, iltihabi hücre infiltrasyonu,bağ dokusu gelişimi ve rejenerasyon nodülleri ile karakterize diffuz ve kronik bir hastalıktır. Kısaca karaciğerin artık normal dokusunu kaybettiği işlev göremez veya az işlev görür halde olduğu bir hastalıktır.

Nedenleri nelerdir ?

 1. En sık neden virüslerdir. (HBV, HCV ve HDV). Ülkemizde HBV’ dir (Hepatit B virusu)
 2. Uzun süre alkol kullanımı
 3. İlaçlar (örn: metotreksat)
 4. Otoimmun hepatit
 5. Primer biliyer siroz  ve primer sklerozan kolanjit gibi safra yolları hastalıklarında
 6. Karaciğer yağlanması ve NASH’ e sekonder
 7. Metabolik (Wilson ve hemokromatozis)
 8. Kalp yetmezliğine bağlı
 9. İskemik hepatit
 10. Nedeni bilinmeyen (kriptojenik) olabilir

Hangi semptomlara neden olurlar, tanısı nasıl konulur ve tedavisi nedir ?

 1. Hastalarda hiçbir semptom olmayabilir.
 2. Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı kusma gibi nonspesifik bulguların yanında
 3. Karaciğer sirozunun bulguları olan

i.      Sarılık, kaşıntı ve idrar renginde koyulaşma gibi semptomlar görülebilir.
ii.      Ciltte morarmalar ve kolay kanamalar
iii.      Saç dökülmeleri
iv.      Ciltte spider anjiyoma dediğimiz damar genişlemelerinin olması
v.      Erkeklerde memelerde büyüme (jinekomasti)
vi.      Kadınlarda adet düzensizliği
vii.      Dalağın büyümesi ve
viii.      Karında sıvı birikmesi bulgularıda olabilir

Karaciğer sirozunun komplikasyonları nelerdir ?

 1. Özofagus varis kanaması (en ölümcül komplikasyondur)
 2. Assit (Karında sıvı birikmesi)
 3. Spontan bakteriyel peritonit (Biriken sıvının enfekte olması)
 4. Splenomegali (dalağın büyümesi)
 5. Şiddetli kanamalar
 6. Hepatik ensefelopati (bilincin bozulması veya kapanması)
 7. Hepatorenal sendrom (siroza bağlı olarak böbreklerin bozulması)
 8. Hepatopulmoner sendrom (siroza bağlı olarak akciğerlerin bozulması)
 9. Anemi ve trombositopeni (pıhtıaşmanın bozulması)
 10. Hepatoselüler kanser (karaciğer kanseri)

Tanı ve tedavide yapılacaklar

 1. Karaciğer sirozu şüphesi olan veya kronik hepatit olan her hasta mutlaka doktora başvurmalı ve
 2. Hastanın karaciğer fonksiyonları test edilmeli,
 3. Mutlaka karaciğere yönelik bir ultrasonografi yapılmalı,
 4. Yapılacak bir endoskopi işlemi ile yemek borusunda varisler olup olmadığına bakılmalı.
 5. Kan testleri ile karaciğerin tam olarak ne kadar bozuk olduğu değerlendirilmeli
 6. Komplikasyonların gelişip gelişmediğine bakılmalı ve tüm bunlardan sonra nedene yönelik tedavi planlanmalı son dönem siroz vakalarında karaciğer nakli düşünülmelidir.