Karaciğer Kanseri

Temelde 2 grup altında toplanır

Karaciğerin iyi huylu tümörleri:

  • Adenom, Fokal Noduler Hiperplazi  (FNH) ve Hemanjiyom

Karaciğerin kötü huylu tümörleri:

  • HCC (Hepatoselüler kanser)
  • Kolanjiokarsinoma
  • Hepatoblastoma
  • Karaciğere başka organlardan yayılarak gelen tümörler

Burada  2 tip tümörden bahsetmek önemlidir.

1-      Hemanjiyom: Bunlar oldukça sık görülen lezyonlardır. Tanıları karın ultrasonografisi ile konulan bu lezyonlar aslında lokalize damar genişlemeleridir. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber doğum kontrol haplarının bu lezyonları büyüttüğü düşünülmektedir. Küçük olanları takip edilirken 10 cm den büyük olanlarının yırtılma riski nedeniyle cerrahisi düşünülmelidir

2-      HCC (Hepatoselüler kanser): Karaciğerin en önemli tümörüdür ve giderek artış göstermektedir. Dünyada en sık görülen 5. Kanserdir.

  1. Nedenleri:

i.      HBV

ii.      HCV ye bağlı siroz

iii.      Alkole bağlı siroz gelişmesi

iv.      Aflatoksin kullanımı (bazı biberlerde vardır)

v.      Bazı ilaçlar

vi.      Hemokromatozis bulunabilir

 

Ülkemizde en sık neden HBV ye bağlı sirozdur. Bu nedenle sirozlu bir hastada ateş, genel durum bozukluğu, asit, kanlı asit, karaciğerde kitle, ve AFP yüksekliği ortaya çıkarsa akla mutlaka HCC gelmelidir. Tedavisinin esasını karaciğer cerrahisi ve karaciğer nakli oluşturmaktadır.