Irritable Barsak Hastalığı

Gastroenterolojide en sık karşılaşılan  fonksiyonel gastrointestinal rahatsızlıktır. Yaşamı tehdit edici bir hastalık  olmamasına rağmen hastalarda büyük bir stres kaynağı olabilmektedir. Genelde 20-50 yaş arası ve kadınlarda sıktır.

Bilimsel Tanımı: Bilinen bir organik sebebi olmayan, stres veya emosyonel gerilimin yüksek olduğu dönemlerde  ortaya çıkan veya artan, başta karın ağrısı olmak üzere ishal ve kabızlık gibi defekasyon alışkanlıklarında değişiklikler ile seyreden bunların yanında bir çok değişik semptomlar ile tanımlanan fonksiyonel bir GİS hastalığıdır

Hangi semptomlara neden olur ?

1-Karın Ağrısı

En sık görülen semptomdur
Göbek altında transvers kolon trasesi üzerinde ve bilhassa sigmoid kolon bölgesine uyan sol kolon bölgesinde şiddetlidir
Lokalizasyonu, sıklığı, şiddeti, süresi hastadan hastaya değişir
Stres, soğuk ve bazı ilaçlar (kolinerjikler) ile artar
Defekasyon ve gaz çıkarma ile rahatlar
Gece uykuda iken hasta rahattır

2-Dışkılama düzeninde değişiklik

Çoğu kez kabız ve ishal dönemleri birbirini izler
Kabızlık döneminde sert tane tane keçi pisliği gibi gayta
İshal döneminde yumuşak pelte kıvamında ağrısız gayta olur
Bazı hastalarda kabızlık bazılarında ishal ağırlıklı semptomdur

3-Dispeptik Yakınlamalar

Hastaların çoğunda vardır
Karında gerginlik,
Karında rahatsızlık hissi,
Gaz, hazımsızlık, geğirme,
İştahsızlık,

4-Psikolojik semptomlar olabilir

Anksiyete, saldırganlık, depresyon

Hastalığın Tanısı Nasıl konulur ve Tedavisi Nedir ?

İrritable barsak hastalığı esasında bir ekartasyon tanısıdır. Yani yukarıdaki semptomlar ile gelen bir hastada yapılan incelemeler neticesinde (kan sayımı, biyokimya, ultrasonografi, endoksopi vey gereken vakalarda kolonoskopi) organik bir hastalık tespit edilemezse, fonksiyonel bir hastalık olan İBS tanısı konulmuş olur. Bu nedenle yukarıdaki semptomları olan hastalar iyice araştırılmalıdır. Tedavide en önemli unsur kişinin diyetini ve yaşam tarzını düzenlemesidir. Bunun yanında başlanacak barsak alışkanlığını düzenleyen ilaçlar tedavinin tamamlanmasını sağlar.