Helikobakter Pilori

Daha çok çocukluk çağlarında alınan, mideye yerleştikten sonra yıllar içinde midede çeşitli hastalıklara neden olan bir mikroorganizmadır. Batı toplumlarında % 3 gibi düşük oranlarda görülmekle beraber ülkemizde % 70-80’ lere varan pozitiflik oranları ile oldukça yaygın görünen bir enfeksiyondur.

H. Pilori hangi hastalıklara neden olur?

 1. Kronik gastrit
 2. Mide ülseri
 3. Duodenum ülseri (oniki parmak barsağı  ülseri)
 4. Mide kanseri ve
 5. Mide lenfoması

H. Pilori tanısı nasıl konulur?

 1. Endoskopi ile biyopsi alarak (üreaz ve histopatolojik olarak)
 2. Üre nefes testi ile ve
 3. Gaytada veya idrarda H.Pilori antijeni aranması ile

Kimler taranmalı ve tedavi edilmelidir?

 1. Mide ve duodenum ülseri olanlarda
 2. Mide lenfoması olanlarda
 3. Önceden mide ameilyatı geçirmiş olanlarda
 4.  Ailesinde mide kanseri öyküsü olanlarda ve
 5. Gastrit ile ile ilgili şikayeti olanlarda mutlaka helikobakter pilori bakılmalı ve tedavi verilmelidir

Tedavide esas 2 haftalık antibiyotik ve asit baskılayıcı tedavinin beraber kullanılması esasına dayanır. Kişinin ilaç tedavisini düzenli alması tedavi başarısı açısından son derece önemlidir. Tedavi bitiminden 1,5 ay sonra H. Pilorinin tedavi edilip edilmediği mutlaka kontrol edilmelidir.